Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/ictvoordezaak/wp-includes/wp-db.php on line 3182

Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/ictvoordezaak/wp-includes/wp-db.php on line 3182
ICT voor de Zaak | Klachtenregeling - ICT voor de Zaak

Klachtenregeling

Klachtenregeling

ICT voor de Zaak streeft naar tevreden klanten. Elke klacht wordt door ons dan ook zeer serieus genomen. Ondanks onze grote ervaring en zorgvuldige werkwijze kan het ook ons gebeuren dat er iets anders verloopt dan bedoeld. Immers: waar gewerkt wordt vallen spaanders. Op deze pagina lees je hoe onze klachtenregeling werkt en wat je van ons kunt verwachten.

Dit is waar wij voor staan

ICT Waarborg - Klachtenregeling

Wij zijn een professionele en betrouwbare ICT leverancier. Dit komt onder andere tot uiting door ons lidmaatschap van ICTWaarborg.

Voor al onze werkzaamheden geldt inspanningsverplichting. Dat betekent dat we ons maximaal inspannen om de aangenomen werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Er is echter nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor een bepaald te leveren eindresultaat.

Verlies van data

Het is de verantwoordelijkheid van elke opdrachtgever om voor aanvang van werkzaamheden zorg te dragen voor een deugdelijke data backup. Wij zullen altijd onderzoek / navraag doen naar de status van backups. In sommige gevallen zullen werkzaamheden pas plaatsvinden nadat is voorzien in een controleerbaar deugdelijke backup.

In geen enkel geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor verlies van data in welke vorm dan ook alsmede eventuele gevolgschade in welke vorm dan ook.

Garantie op geleverde producten

ICT voor de Zaak levert uitsluitend producten aan zakelijke klanten. Op door ons geleverde producten is enkel fabrieksgarantie van toepassing. Dit staat vermeld in elke offerte waarbij sprake is van hardware of software. In veel gevallen levert de fabrikant een garantie van één jaar, dit kan ook anders zijn. Als een bij ons aangeschaft product onverhoopt defect raakt, stuur dan een mail naar je contactpersoon met details over de klacht. In alle gevallen is het advies om de originele verpakking gedurende de garantietermijn te bewaren. Fabrikanten kunnen namelijk eisen dat een defect product in originele verpakking wordt verstuurd voor garantie. Eventuele kosten die wij moeten maken voor het versturen van een product naar de fabrikant, waaronder vervangende verpakking, worden doorbelast aan de eindklant.

Hoe werkt onze klachtenregeling

Als je een klacht hebt, aarzel dan niet en neem direct telefonisch contact op. Direct contact is altijd plezierig en het is de snelste manier om eventuele problemen op te lossen. Natuurlijk kun je ook een e-mail sturen. Vermeld daarin zo veel mogelijk feitelijke informatie over je probleem. Onze contactgegevens staan duidelijk vermeld op deze website. Wettelijk gezien kan een klacht uiterlijk twee maanden na ontdekking worden ingediend.

In de regel binnen enkele dagen, maar uiterlijk binnen 14 dagen reageren we schriftelijk op je klacht. Als we je klacht ongegrond vinden, dan onderbouwen we dit altijd met één of meerdere argumenten. Als we je klacht gegrond vinden, dan staat in de reactie een voorstel voor een oplossing.  Indien je je niet kunt vinden in de voorgestelde oplossing, dan kan gebruik worden gemaakt van mediation. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ICT Waarborg mediation.

Leveringsvoorwaarden

Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn de Leveringsvoorwaarden branchevereniging ICT Waarborg van toepassing.